Showing posts with label Lối sống. Show all posts
Showing posts with label Lối sống. Show all posts

Mỗi điều tôi biết đều dẫn đến một số điều nào khác mà tôi chưa biếtĐã làm được chưa? % chi tiêu trong cuộc sống với phương pháp JARS 1- Chi tiêu thiết yếu: 55%
2- Tiết kiệm dài hạn: 10%

3- Giáo dục: 10%
4- Hưởng thụ: 10%
5- Quỹ tự do tài chính: 10%
6- Cho đi: 5%