Nhận định về nhà thông minh Hiểu điều khiển sẽ thay thế cho Chạm điều khiển
Hiểu điều khiển được hiểu như thếnào?
Ví dụ sau: khi bạn ngồi trước chiếc tivi chỉ cần nhìn vào nó là tivi sẽ mở kênh mà bạn yêu thích.